DREPT PRIVAT ROMAN EMIL MOLCUT PDF

Traite de droit administratif. Paris: L.G.D.J. Molcut, Emil. Drept privat roman [Private Roman law]. Bucharest: Universal Juridic. Molcut, Emil, Emil Cernea. Specificul sistemului de drept privat roman. Prof. univ. dr. Emil MOLCUT. Lect. univ. dr. lonut CIUTACU asist. univ. drd. Alina Monica AXENTE Drept privat roman – Editie revazuta si adaugita: Emil Molcut, Editura Universul Vladimir Hanga, Bob – Curs de drept privat roman Editura Universul.

Author: Teshakar Arashizragore
Country: Kosovo
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 10 March 2013
Pages: 469
PDF File Size: 17.22 Mb
ePub File Size: 6.33 Mb
ISBN: 289-2-95929-969-8
Downloads: 84193
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mulrajas

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung

Volume 83 Issue 1 Augpp. Exercita numai un rol consultativ, in sensul ca hotararile sale nu erau obligatorii pentru rege. Comitia centuriata, creata prin reforma lui Servius Tullius;? Prin reforma sociala, intreaga populatie a Romei a fost impartita, fara a se mai tine seama d e distinctia dintre patricieni si plebei, in cinci mari categorii sociale, stabi lite pe criteriul emol.

Spre sfarsitul Republicii 27 i.

Rept Roman Molcut Emil

Digestele lui Rlman au fost adoptate in anul e. In dreptul clasic, jurisprudenta a ati ns culmea stralucirii sale, deoarece in aceasta epoca activitatea jurisdconsulti lor s-a caracterizat printr-o exceptionala putere de analiza, de sinteza, de abs tractizare si de sistematizare. Tribunalele nepermanente se compuneau dintr-un numar nepereche de judecatori recuperatorescare judecau procesele dintre cetateni si peregrini.

Cenzura a aparut, probabil, in ro,an ul i. I n plus, acele procese care aveau ca obiect o suma de bani puteau fi solutionate chiar in fata magistratului, prin pronuntarea unui juramant necesar iusiurandum necessarium.

Dreptul civil roman avea un caracter exclusivistdeoarece nu era accesibil strainilor. Acest sistem avea avantajul ca nu atragea infamia pentru d ebitor.

Actiunile honorarii se impart in trei priva In procedura formulara, sentinta avea un caracter pecuniar.

  LIQUOR POPPY Z BRITE PDF

Aceste principii, imbogatite cu eleme nte ale dreptului nescris local, au dat nastere unui nou sistem de drept, cunosc ut sub denumirea de Usus modernus pandectarumcare a fost aplicat in Germania pan a in anul molckt, moment in care a intrat in vigoare Codul civil german.

Avea atributii legisl ative, elective si judiciare.

In fiecare dintre carti, sunt tratate diferit e materii posesiunea, proprietatea, succesiunile, etc. Pe de alta parte, intr-un alt text clasic Marcian – Digeste se arata ca ius praetorium este emkl vox iuris civili s dreptul pretorian este vocea vie a dreptului civil. In sens juridic, se numeau l atini cei care aveau un statut juridic inferior celui al cetatenilor, dar mai bu n deat cel al peregrinilor. Proces ele asupra tranzactiilor din targuri erau organizate de catre edilii curuli.

Primul principiu t ine de sfera moralei a trai in mod onorabiliar urmatoarele doua tin de domen iul dreptului.

Sentinta de absolvire avea un singur efect, si anume forta juridica autoritatea lucrulu i judecat. Astfel, inca din secolul al VII-lea e. C etatile acestora au fost distruse, astfel incat peregrinii dediticii erau oameni liberi care nu apartineau vreunei cetati.

Volume 17 Issue 1 Augpp. Desi romanii au avut reprezentarea clara d intre dreptul public si dreptul privat, multa vreme ei nu au teoretizat aceasta distinctie. Din acea sta cauza, asa cum afirma un text clasic, decurionii fugeau in pustietati.

Acele preciz ari care veneau in sprijinul reclamantului se numeau 68prescriptiuni pro actore, pe cand precizarile prin care se venea in sprijinul pa ratului se numeau pro reo. Numele acest ei scoli a fost dat de catre Iulius Proculus, cel mai valoros discipol al lui La beo. Volume 5 Issue 1 Augpp. Alianta in linie colaterala nu constituia piedica la casatorie. Care sunt etapele evolutiei dreptului romanes c sub influenta dreptului roman?

  DNV RP F112 PDF

St atul nu avea nici o atributie in aceasta privinta. Acea manifestare de vointa trebuia imbracata in forme solemne, care difereau de la un act juridi c la altul, iar daca nu erau respectate intocmai acele forme, actul respectiv nu producea efecte juridice. Litis contestatio producea trei efecte: Rudenia de sange in linie directa era piedica la infinit. Astfel, orice actiune directa poate deveni utila prin introducerea unei fictiuni in formula.

Legea celor XII Table Cea mai importanta lege romana a aparut pe fondul confli ctului dintre patricieni si plebei, acestia din urma solicitand in mod repetat p ublicarea normelor de drept.

Rept Roman Molcut Emil

Prin u rmare, romanii nu faceau distinctia clara intre familie, ca forma de comunitate umana si familia, ca forma de proprietate. Uneori, dupa ce avea l oc dezbaterea contradictorie in fata sa, pretorul ordona partilor sa incheie o s molcyt, prin care paratul promitea sa plateasca o suma de bani daca, in vii tor, din vina sa, ar avea loc un fapt de natura sa-l pagubeasca pe reclamant.

Prin ce cai actioneaza pretorul asupra dreptului civil? Actiunile in factum au fost create dator ita faptului ca, in dreptul roman, nu se putea concepe un drept subiectiv fara o actiune corespunzatoare. Procedura legisa ctiunilor si procedura formulara prezinta anumite particularitati comune, intruc at ambele proceduri cunosc desfasurarea procesului in doua faze distincte: Legea Prin cuvantul lexromanii desemnau o conve ntie obligatorie intre parti.